Lad et misbrugscenter hjælpe dig ud af din pilleafhængighed

02 juni 2022 Astrid Pedersen

advertorial

Misbrug er andet og mere end stiknarkomani. I Danmark lever i hundredtusindvis af mennesker med et dagligt overforbrug af eksempelvis alkohol, hash, eller receptpligtig medicin.

Det er nemt at miste kontrollen med et forbrug af en afhængigheds skabende substans. Og så skal der ikke meget til førend et sådant forbrug udvikler sig til et decideret misbrug.

Medicin misbrug – et voksende problem i Danmark

Blandt de hurtigst eskalerende former for afhængigheds betinget misbrug i moderne tid ser vi afhængighed af læge ordineret medicin. Denne type misbrug er et relativt nyt fænomen, og ses fra midten af det forrige århundrede – dog især blandt celebrities.

Før i tiden var objektet for pillemisbrug især de såkaldte barbiturater og opiater, som blev udskrevet med henholdsvis søvnløshed og smerter. Begge medicin typer er meget tunge, og har siden fundet deres afløsere i benzodiazepiner og opioider.

Misbrugscenter

Benzodiazepiner udskrives især som angst dæmpende medicin, og opioiderne anvendes i forbindelse med smertelindring efter eksempelvis operationer eller traumer. Problemet med begge former for medicin er at de, trods tidligere anvisninger, faktisk er mindst lige så afhængigheds skabende som deres forgængere. Og dermed er problemet med medicin misbrug i Danmark og resten af verden så langt fra løst.

Faktisk ser vi i disse år en øget tendens til farlig afhængighed af især opioider så som Fentanyl, Tramadol og Oxycontin. Alle tre præparater er karakteriseret ved bivirkninger i form af en meget behagelig euforisk rus, som udgør det afhængigheds skabende element. Kroppen oparbejder lynhurtigt tolerans over for disse stoffer hvilket betyder at man hurtigt kommer op på et stort forbrug. Og så går udviklingen af afhængighed stærkt.

Bliv din medicin afhængighed kvit med hjælp fra et professionelt misbrugscenter

Hos Behandlingscenter Stien kan du få den hjælp du behøver for at komme ud af dit misbrug. Læs mere om misbrugsbehandling på hjemmesiden https://behandlingscenter-stien.dk.

Flere Nyheder